Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Boemaars.

Kosten

Het is vaak voor de cliënt moeilijk om de omvang en lading van het juridisch probleem vast te stellen. Daarom kunt u een afspraak maken voor een kosteloos oriënterend gesprek van een half uur om te bezien of en in hoeverre Advocatenkantoor Boemaars u van dienst kan zijn en welke kosten daaraan verbonden zijn. Sommige cliënten komen in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer blijkt dat u daarvoor mogelijkerwijs in aanmerking komt, worden aan de hand van inkomens- en vermogenscriteria vastgesteld wat de hoogte van de eigen bijdrage voor deze rechtsbijstand zal zijn. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand die tevens de eigen bijdrage vaststelt. Komt de cliënt niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, dan werkt Advocatenkantoor Boemaars op basis van een uurtarief, dat is opgebouwd uit een basisbedrag, een opslag voor kantoorkosten en BTW.

Overige kosten

Door de rechtbank wordt meestal griffierecht (tegenwoordig “vast recht”) geheven voor het in behandeling nemen van een zaak , meestal ongeacht of de cliënt als eisende of als verwerende partij optreedt. De hoogte van het vast recht is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak. Deze kosten worden niet vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.
Ook aan het opvragen van benodigde uittreksels en/of het inschakelen van een deurwaarder,procureur, getuigen, deskundigen, tolken, etc. kunnen kosten verbonden zijn.
Als u besluit ons kantoor in te schakelen, krijgt u van tevoren zoveel mogelijk informatie over de kosten.

 Kantoor Zundert: Hofdreef 2 | T 076-597 70 15 | E info@advocaatboemaars.nl